MyCats (Min Katt)

Tilsluttet NRR og FIFe

Min Katt
Min Katt  er NRRs nye stambok-,

medlemsregister- og utstillingsprogram.


Alle medlemmer har fått tildelt brukernavn

og passord til dataprogrammet.

Alle er selv ansvarlige for at egne personopplysninger (adresse, mailadresse, osv.) i programmet til enhver tid er riktige.


Alle medlemmer må også sjekke at opplysninger om egne katter i programmet er riktige og fullstendige.


Endringer i kattens opplysninger skal så langt det er mulig sendes inn elektronisk via Min Katt. Hvis det ikke er mulig, skal de sendes på vanlig måte til stambokfører.

Alle endringer i kattens data godkjennes av stambokfører.

Se her for fullstendig Brukermanual oppdatert pr. juli 2018. Denne brukermanualen erstatter de tidligere moduler/brukermanualer som er utsendt.


Ha helst Brukermanualen foran deg når du bruker programmet.

 

Problemer med bruk av programmet sendes til support@nrr.no