Medlemsmøter / Generalforsamling, innkalling og referat

MEDLEMS-/STYREMØTER 2023


I henhold til § 23 i klubbens vedtekter

må styret motta krav om medlemsmøte

fra minst 12 medlemmer

senest én måned før oppgitt dato.VÅR 2023


onsdag 15. februar

medlemsmøte

Tema: gjennomgang av dokumenter

til NRRs generalforsamling


mandag 8. mai 

medlemsmøte

Tema: Utstillingen 10. og 11. juni og

FIFe's GF-forslag 2023,

se utsendt mail 3. mai.


tirsdag 30. mai

styremøte


mandag 5. juni

styremøteHØST 2023


onsdag 20. september

styremøte


søndag 29. oktober kl. 16.00 

HØSTTAKKEFEST medlemsmøte


onsdag 29. november

GENERALFORSAMLING

og medlemsmøte.

Se innkalling HER.*****

Styremøtene/medlemsmøtene holdes normalt

i Spydeberg Frivilligsentral, Stasjonsgata 35,

og begynner kl.18.45 / 19.30.Det tas forbehold om endringer.

Vi tar gjerne imot forslag på temaer vi kan ha på medlemsmøtene.

På medlemsmøtene våre kan man ellers stille spørsmål om ting man lurer på.  Og vi hygger oss med kaffe og noe å spise.

             GENETIKKURSET


Lørdag 22. september 2018 holdt vi et heldags genetikkurs for klubbens medlemmer og andre interesserte i Spydeberg Frivilligsentral. Vi hadde en fin dag stapp full av nyttig læring og hyggelig samvær.


Kurset var lagt opp med utgangspunkt i det mest elementære, via oppgaver med både individuell og felles oppgaveløsning, og avsluttet med en gjennomgang av utvalgte stamtavler der våre nyervervede kunnskaper ble testet ut.


Tusen takk til kursdeltakerne for aktiv deltakelse med gode og fruktbare innspill!

På medlemsmøtet mandag 5. februar 2018

ga Gudrun Sørenssen Wulff

en interessant og lærerik innføring i  stell av katt

med hovedvekt på pelsstell.

På medlemsmøtet 16. oktober 2017

gav NRRs stambokfører Maria Myrland

en meget nyttig gjennomgang og forklaring av det

nye registrerings-, stambok- og utstillingsprogrammet

MinKatt

Medlemmene fikk med dette en førstehånds introduksjon til bruken av programmet, og en

inngående opplæring omkring kullregistreringer.


På medlemsmøtet 20. september 2016

orienterte veterinær Gry Eskeland fra

Nedre Glomma Dyreklinikk om

- katteadferd, spesielt hos kull

og rundt "barneoppdragelse"

     - forskjellige vaksiner og forebygging

  av  smittsomme sykdommer.

Klubbens mangeårige sekretær,

 Reidun Svenssen

ble i 2018 utnevnt til æresmedlem .

Vi gratulerer!

Klubbens mangeårige sekretær

Reidun Svenssen

ble på generalforsamlingen i 2018 tildelt

æresmedlemskap

i klubben

for sitt mangeårige, trofaste

og høyt kvalifiserte arbeid

og utrettelige engasjement

for klubben og kattesaken.


Under tildelingen av æresmedlemskapet

ble Reidun takket

for alt det positive hun har utrettet

ikke bare for klubben vår,

men for hele kattesaken siden 1970-tallet,

både som høyt premiert utstiller,

aktiv oppdretter, avlsrådsmedlem

og stambokfører i NRR i en årrekke.

Klubben er forvisset om

at Reidun fortsatt vil bidra med sine kunnskaper og kompetanse

til beste for klubben og kattesaken.
På medlemsmøtet 19. april 2016

holdt Jonny Rosseland fra EUKANUBA

foredrag om kattens ernæringsbehov og om Eukanubas produkter.

Han hadde også med fôrprøver.