Klubben vår

Tilsluttet NRR og FIFeSmaalenene Katteklubb
Hunden tror den er menneske -

Katten vet den er Gud!


Mange har derfor latt seg fascinere av dette gåtefulle, selvgode dyret. Noen har meldt seg inn i en katteklubb for å få vite mer. I Norge er det over 35 katteklubber tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR).


For deg som bor i Indre Østfold er Smaalenene Katteklubb det naturlige valget. Klubben ble stiftet 14. januar 1992, og opptatt i NRR samme år. Klubben har til oppgave å spre informasjon om katter og kattehold for derigjennom bl.a. å høyne kattens status i samfunnet vårt. Som alle dyreforeninger innser vi nødvendigheten av å fremme våre venner dyrenes interesser i en verden der asfalt, glass, stål og betong valser ned alt som ikke tjener «fremskrittet». Klubben vår ser på katten som en myk verdi det er vel verdt å ta vare på. Nå mer enn noensinne.


Medlemsmøter

Klubben avholder i utgangspunktet et medlemsmøte annenhver måned (se klubbens vedtekter § 23). Møtene finner p.t. sted i Frivilligsentralen i Spydeberg. På medlemsmøtene er det vanligvis et tema. Det kan være en kjent oppdretter som forteller om sin rase, en veterinær som f.eks. forteller om smittsomme sykdommer osv. Det serveres kaffe, mineral-vann, rundstykker og kaker, og da går praten livlig rundt bordene. Selvsagt har vi utlodning, og det er medlemmene som har med seg en liten premie hver. I sommerferien har vi grillfest der medlemmene tar med seg venner og kjente - mat og drikke etter behov, og selvsagt masse godt humør.


Vår interne facebook-gruppe står åpen for deg om du ønsker å bli medlem der. Gi beskjed om det her.


Klubbens utstillinger

Hvert år skal vi avholde en stor internasjonal utstilling. Dommerne kommer fra inn og utland, og de vurderer kattene etter en internasjonal standard godkjent av det verdensomspennende forbundet Fédération Internationale Féline (FIFé). Vår klubb er medlem av dette forbundet gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR).Huskatten står sentralt hos oss også i utstillingssammenheng. Så har du en ganske alminnelig Mons eller Nusse, er du hjertelig velkommen til å stille ut katten din. Men følgende krav må oppfylles: Huskatten må være registrert i NRR og vaksinert. Den må være kastrert (sterilisert) hvis den har fylt 10 måneder. Utstilleren må selvsagt også være medlem av en klubb, f. eks. Smaalenene Katteklubb.


Tjenestevei

I katteverden er det ellers slik at mye av kontakten med forbund eller andre klubber i utgangspunktet går gjennom din egen klubb v/ sekretær. Se styreoversikten. De viktigste unntakene er disse:

1. Påmelding til utstilling skjer online på Min Katt..

2. Utstillingsavgiften - det det koster å få en katt med på utstilling - betaler du direkte til arrangørklubbens oppgitte konto.

3. Kullregistrering og eierskifte skjer online på MinKatt.

Med innføring av dataprogrammet MinKatt er mye av ansvaret for de ulike aktiviteter overlatt til katteeieren selv.


Det er ellers alltid viktig at du kontakter klubben din dersom du skal foreta deg noe du ikke har vært med på før, som for eks. å kjøpe katt, importere en katt, stille den ut, anskaffe deg stamnavn eller finne partner til katten din. Det kan spare deg for problemer senere. Svært ofte er det utarbeidet regler og prosedyrer for hvordan man skal gå frem i bestemte situasjoner. Kontakter du oss på forhånd, kan du kanskje slippe å begå tabber du vil angre på.


Aristokatt – et medlemsblad på høyt nivå

Som medlem av vår klubb får du i tillegg til vår egen lokale info, forbundets katteblad Aristokatt, 4 ganger pr.år. Aristokatt er et blad av høy kvalitet og gir deg masse info om katter og kattehold. Og har du noe på hjertet, kan du selv ta pennen fatt - og senere få det på trykk i Aristokatt.


-------------


Katten har etter hvert begynt å innta førsteplassen som kjæledyr i Norge. Vil du vite mer, ta f.eks. kontakt med

dem som viser frem sine katter under utstillinger. Eller kontakt Smaalenene Katteklubb, v/ stambokansvarlig Reidun Svenssen, tlf: 69 83 83 40. Mail: sekr@smaalenene-kk.no

Innmeldingsskjema her.


Til slutt vil vi håpe at du blir et aktivt klubbmedlem som kan være med og videreutvikle klubben vår til beste for kattesaken i distriktet og i landet for øvrig.


Velkommen til klubben vår!