Medlemsinfo

Hvem skal ha tilsendt hva?

 

Klubbsekretæren har ansvaret for klubbens daglige korrespondanse og skal ha tilsendt all post, som f.eks.

- søknad om stamnavn

- stamtavlerekvisisjoner som ikke kan bestilles gjennom MinKatt

- søknad om midlertidig registreringsbevis

- adresseforandring

- generelle forespørsler

All slik post fra medlemmene til NRR skal gå via klubbsekretæren.

 

Utstillingsansvarlig

- bekrefter online-påmeldinger til alle utstillinger

- videresender eventuelle utstillingspåmeldinger på papir til eksterne utstillinger

- sender inn til NRR diplomene når katten din har oppnådd tittel.

Dette endres f.o.m. 01.11.2017.

 

Til utstillerne:

 

REGISTRERING AV TITLER – VIKTIG!

For å få registrert oppnådd tittel på katten din, skal du ikke lenger sende inn til klubben kopi av oppnådde sertifikater.

 

Dataprogrammet MinKatt teller sertifikater og registrerer titler når tilstrekkelig antall gyldige sertifikater er oppnådd for kattene. Alle norske utstillinger i Norge blir lagt inn i programmet med utstillingsresultater.

 

NB! Når det gjelder sertifikater tatt i utlandet, må utstillerne nå selv legge disse inn i MinKatt under «Endringsforespørsler». Fyll ut det som er nødvendig og ikke glem å laste opp kopi av diplom som dokumentasjon. Er det flere diplomer, må prosessen gjentas for hvert enkelt diplom, med mindre du har mulighet til å slå sammen pdf-filer til ett dokument.

 

Du kan til enhver tid sjekke i programmet under hver enkelt av kattene dine om utstillingsresultatene og sertifikatene er registrert.

 

 

 

 

 

 

Kjære medlem

 

 

På hjemmesiden vil du få informasjon om bl.a. medlemsmøtene våre, og ellers nyttige linker for deg som katteinteressert. Blant linkene finner du f.eks. en oversikt over katteklubbene i Norge, du kan få vite hva en rasekatt er, hva du må passe på ved kjøp av katt, og hva det innebærer å ha et godt kattehold.

 

Du kan også bli orientert om hvordan du kan skaffe deg stamnavn hvis du har tanker om å drive oppdrett.

 

Før du anskaffer deg katt, kan det være lurt å kontakte klubben.

 

Hvis du ikke er medlem, men ønsker å melde deg inn i klubben, kan du gå til denne siden.

 

Medlemskontingenten blir fastsatt på generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Den betales for ett kalenderår av gangen og forfaller pr. 10. februar.

Den som melder seg inn i klubben i perioden 1/9 - 31/10, betaler halv kontingent. Den som melder seg inn i klubben f.o.m. 1/11, betaler full kontingent som gjelder ut året og det påfølgende år.

 

Kontingent for 2018:

Hovedmedlem: kr. 400

Familiemedlem: kr. 100

Student/skoleelev/trygdet/pensjonist: kr. 350

Støttemedlem: kr. 100

Kontingenten betales til kontonr. 0530 0940 171. Kontingenten må være betalt for å gi alle rettigheter som medlem, som f.eks. utstillingsrett, rett til å søke stamnavn og stamtavler, stemmerett på generalforsamlingen i henhold til vedtektene, og abonnement på Aristokatt.