Om Oss

Klubbens formål:

 

Smaalenene Katteklubb er en klubb for alle kattevenner. Foreningens formål er å fremme kjennskap til kontrollert rasekattavl, og arbeide for kattens og kattesakens beste for å høyne kattens status i vårt samfunn.

 

Gjennom foredrag, diskusjoner og forskjellige praktiske tiltak vil klubben

 

a) opplyse om stell og pleie av katten,

 

b) påse at medlemmene driver med et oppdrett som er til gavn for rasekattene, og

 

c) avholde utstillinger i klubbens regi.

 

 

 

Klubbens vedtekter: klikk her

 

 

Hvem skal ha tilsendt hva?

Klubbsekretæren har ansvaret for klubbens daglige korrespondanse, og særlig for alt som har med avl og oppdrett å gjøre. Klubbsekretæren skal ha tilsendt all post som gjelder

- søknad om stamnavn

- stamtavlerekvisisjoner som ikke kan legges inn i Min Katt

- søknad om midlertidig registreringsbevis

- omregistreringer fra annet land eller forbund

Alt må sendes i 2 eks.

Husk også å sette avsenderadresse bak på konvolutten

 

Utstillingsansvarlig

- bekrefter påmeldinger til alle eksterne utstillinger

- er behjelpelig med alt som har med utstilling å gjøre

- kontaktperson for påmeldingssystemet MinKatt

 

 

************

 

Du finner alle relevante skjemaer her på NRRs hjemmeside.

 

Webansvarlig: post@smaalenene-kk.no

 

 

 

 

Smaalenene Katteklubbs æresmedlem:

Jan Gunnar Svenssen

1936 - 2013

Jan Gunnar Svenssen var en av de virkelige veteranene i kattesaken. Han startet opp i 1974, og i 1992 var han sammen med sin Reidun med og stiftet Smaalenene Katteklubb. Helt fra begynnelsen av var han med i klubbens styre, de fleste år som nestleder, der han hele tiden haddde ansvaret for utstillingshallene og burene og alt som var tungt å bære. Han var sjefssjaueren som fikk alt på plass og som styrte sine tropper med fast hånd.

 

Jan var også en habil designer. Han har utformet emblemet til Smaalenene Katteklubb, klubben han var med i i over 21 år.

 

I 2012, året før han gikk bort, ble Jan enstemmig utnevnt til klubbens første æresmedlem for sin innsats for klubben og kattesaken i Norge.