Styret

 

Smaalenene Katteklubbs styre

for perioden 2017-2018

 

 

LEDER: Roald Westre (2015-18)

Lyngveien 43, 1825 TOMTER Tlf: 90 99 10 89

E-post: leder@smaalenene-kk.no

 

 

NESTLEDER/KASSERER/UTSTILLINGSANSVARLIG:

Else Bjerke Westre (2018-19)

Lyngveien 43, 1825 TOMTER Tlf: 97 12 98 04

E-post: post@smaalenene-kk.no

 

 

 

SEKRETÆR: Reidun Svenssen (2016-2018)

Mørkveien 610, 1820 SPYDEBERG

Tlf: 69 83 83 40

E-post: sekr@smaalenene-kk.no

 

 

 

 

STYREMEDLEM: Jane Anita Gulbransen

(2016-18)

Torudåsen 17, 1820 SPYDEBERG

Tlf. 45 81 29 06

E-post: janeysart@me.com

 

 

STYREMEDLEM: Lene-Marie Kopperud

(2017-18)

Solbergfossveien 89, 1820 SPYDEBERG

Tlf. 95 04 28 09

E-post: lenemariekopperud@gmail.com

 

 

 

STYREMEDLEM: Kine Gundersen (2017-2019)

Tiurveien 41, 1914 YTRE ENEBAKK

Tlf. 40 04 51 08

E-post: ignarikets@gmail.com

 

 

VARAMEDLEM: Finn E.Gundersen (2017-2018)

Nøkkeland terrasse 406, 1538 MOSS

Tlf. 91 17 91 17

E-post: fegunder@online.no

 

 

 

Styremøtene holdes normalt i forkant av medlemsmøtene.

 

 

 

VALGKOMITÉ: Geir Klatran (2015-16)

Ola Narr 4, 0563 OSLO Tlf: 98 61 88 76

E-post: valg@smaalenene-kk.no

 

 

REVISOR: Anne Karine Blomgren

 

 

Administrasjon (passordbeskyttet)

 

 

Webansvarlig: post@smaalenene-kk.no

 

 

All post til NRR skal gå via klubbsekretæren.

NB! Husk alltid avsenderadresse.

 

Hvem skal ha tilsendt hva?

(Adresser m.m. se styreoversikten til venstre.)

 

Klubbsekretæren har ansvaret for klubbens daglige korrespondanse, og særlig for alt som har med avl og oppdrett å gjøre. Klubbsekretæren skal ha tilsendt all post som gjelder

- søknad om stamnavn

- stamtavlerekvisisjoner som ikke kan bestilles gjennom MinKatt

- søknad om midlertidig registreringsbevis

- omregistreringer

- huskattregistreringer

 

Alt må sendes i 2 eks.

NB! Husk også å sette avsenderadresse

bak på konvolutten.

 

Utstillingsansvarlig

- bekrefter påmeldinger til alle eksterne utstillinger

- er behjelpelig med alt som har med utstilling å gjøre

- kontaktperson for påmeldingssystemet MinKatt

 

 

Til utstillerne:

 

REGISTRERING AV TITLER – VIKTIG!

For å få registrert oppnådd tittel på katten din, trenger du ikke lenger sende inn til klubben kopi av oppnådde sertifikater.

 

Dataprogrammet MinKatt teller sertifikater og registrerer titler når tilstrekkelig antall gyldige sertifikater er oppnådd for kattene. Alle norske utstillinger i Norge blir lagt inn i programmet med utstillingsresultater.

 

NB! Når det gjelder sertifikater tatt i utlandet, må utstillerne nå selv legge disse inn i MinKatt under «Endringsforespørsler». Fyll ut det som er nødvendig og ikke glem å laste opp kopi av diplom som dokumentasjon. Er det flere diplomer, må prosessen gjentas for hvert enkelt diplom, med mindre du har mulighet til å slå sammen pdf-filer til ett dokument.

 

Du kan til enhver tid sjekke i programmet under hver enkelt av kattene dine om utstillingsresultatene og sertifikatene er registrert.

 

 

Aristokatt: Kontakt medlemsansvarlig her.

 

Leder har ansvar for å sørge for at medlemmene får tilsendt viktig informasjon fra NRR, FIFe osv, og ellers informere om møter og viktige hendelser o.l.

 

Web-ansvarlig og ansvarlig for intern FB-gruppe: Nestleder.