Bli medlem
 
 
 

Innmelding

 

Fyll ut ditt navn og epostadresse i de to første feltene.

 

I meldingsfeltet skriver du:

  • Din adresse
  • Ditt telefonnr
  • Evt. familiemedlemmer
  • Hva slags katt har du?
  • Evt. stamnavn
  • Har du vært i en katteklubb før? I så fall hvilken og når?
  • Medlemstatus hovedmedlem: I jobb, pensjonist/trygdet, student/skoleelev
  • Annet

 

Trykk på "send", og din innmelding går direkte til klubben.

Medlemskapet trer i kraft etter godkjent opptak og betalt medlemskontingent.

 

Medlemskontingenten blir fastsatt på generalforsamlingen

etter innstilling fra styret.

betales for ett kalenderår av gangen og forfaller pr. 10. februar.

 

Den som melder seg inn i klubben i perioden 1/9 - 31/10, betaler halv kontingent. Den som melder seg inn i klubben f.o.m. 1/11, betaler full kontingent som gjelder ut året og det påfølgende år.

 

 

Kontingent for 2019:

Hovedmedlem: kr. 500

Student/skoleelev/trygdet/pensjonist: kr. 400

Familiemedlem: kr. 150

Støttemedlem: kr. 150

Støttemedlem med Aristokatt: kr. 310

 

Kontingenten betales til klubbens kontonr. 0530 0940 171. Betalt kontingent gir alle rettigheter som medlem, som f. eks. utstillingsrett, rett til å søke stamnavn og stamtavler, stemmerett på generalforsamlingen i henhold til vedtektene, og abonnement på Aristokatt.