Medlemsmøter

             GENETIKKURSET


Lørdag 22. september 2018 holdt vi et heldags genetikkurs for klubbens medlemmer og andre interesserte i Spydeberg Frivilligsentral. Vi hadde en fin dag stapp full av nyttig læring og hyggelig samvær.


Kurset var lagt opp med utgangspunkt i det mest elementære, via oppgaver med både individuell og felles oppgaveløsning, og avsluttet med en gjennomgang av utvalgte stamtavler der våre nyervervede kunnskaper ble testet ut.


Tusen takk til kursdeltakerne for aktiv deltakelse med gode og fruktbare innspill!

MEDLEMS-/STYREMØTER 2021


I henhold til § 23 i klubbens vedtekter

må styret motta krav om medlemsmøte

fra minst 12 medlemmer

senest én måned før oppgitt dato.VÅR 2021:


Med henvisning til de nå gjeldende smittevernregler for klubbens virksomhetsområde, 

utsettes vår

Generalforsamling

på ubestemt tid.

(utsatt fra 2020 pga koronasituasjonen)

[Innkallingen med årsrapport og regnskap er sendt ut til medlemmene 26.01.21.

Se her for innkalling til generalforsamlingen og her for FHIs oppdaterte smittevernregler.

Sted: Ungdomssenteret,

Griniveien 23, 1820 Spydeberg.

Se her for veibeskrivelse.]


tirsdag 23. februar - medlems- og styremøte:

Gjennomgang av dokumenter til NRRs GF


onsdag 28. april - medlems- og styremøte


onsdag 19. mai - styremøte


29.-30. mai - Utstilling Ski ishall

Det tas forbehold ift. koronasituasjonen


juli-august - Grillfest


*****


HØST 2021:


tirsdag 7. september - medlems- og styremøte 


tirsdag 30. november - styremøte, Generalforsamling

og medlemsmøte

Innkalling sendes ut 14 dager før dato for generalforsamlingen


*****

Medlemsmøtene/styremøtene holdes normalt

i Spydeberg Frivilligsentral, Stasjonsgata 35,

og begynner kl.19.30.

UNNTAK: Pga koronarestriksjonene holdes generalforsamlingen våren 2021 i Ungdomssenteret, Griniveien 23,

1820 Spydeberg


Det tas forbehold om endringer.

Vi tar gjerne imot forslag på temaer vi kan ha på medlemsmøtene.

På medlemsmøtene våre kan man ellers stille spørsmål om ting man lurer på.  Og vi hygger oss med kaffe og noe å spise.


Ta gjerne med en liten premie til vår utlodning.

På medlemsmøtet mandag 5. februar 2018

ga Gudrun Sørenssen Wulff

en interessant og lærerik innføring i  stell av katt

med hovedvekt på pelsstell.

På medlemsmøtet 16. oktober 2017

gav NRRs stambokfører Maria Myrland

en meget nyttig gjennomgang og forklaring av det

nye registrerings-, stambok- og utstillingsprogrammet

MinKatt

Medlemmene fikk med dette en førstehånds introduksjon til bruken av programmet, og en

inngående opplæring omkring kullregistreringer.


På medlemsmøtet 20. september 2016

orienterte veterinær Gry Eskeland fra

Nedre Glomma Dyreklinikk om

- katteadferd, spesielt hos kull

og rundt "barneoppdragelse"

     - forskjellige vaksiner og forebygging

  av  smittsomme sykdommer.På medlemsmøtet 19. april 2016

holdt Jonny Rosseland fra EUKANUBA

foredrag om kattens ernæringsbehov og om Eukanubas produkter.

Han hadde også med fôrprøver.

Smaalenene Katteklubbs

generalforsamling 2019

      ble avholdt 26. november 2019


Styret for perioden 2019-20:

Roald Westre, leder

Reidun Svenssen, stambokoppgaver

Else Bjerke Westre, nestleder/kasserer/medlemsansvarlig

Kine Gundersen, utstillingsansvarlig

Jane Anita Gulbrandsen, styremedlem Lisbet Fagerli, styremedlem

Finn E. Gundersen, varamedlem


Protokoll fra generalforsamlingen 2019 her.

Klubbens mangeårige sekretær,

 Reidun Svenssen

ble i 2018 utnevnt til æresmedlem .

Vi gratulerer!

Klubbens mangeårige sekretær

Reidun Svenssen

ble på generalforsamlingen i 2018 tildelt

æresmedlemskap

i klubben

for sitt mangeårige, trofaste

og høyt kvalifiserte arbeid

og utrettelige engasjement

for klubben og kattesaken.


Under tildelingen av æresmedlemskapet

ble Reidun takket

for alt det positive hun har utrettet

ikke bare for klubben vår,

men for hele kattesaken siden 1970-tallet,

både som høyt premiert utstiller,

aktiv oppdretter, avlsrådsmedlem

og stambokfører i NRR i en årrekke.

Klubben er forvisset om

at Reidun fortsatt vil bidra med sine kunnskaper og kompetanse

til beste for klubben og kattesaken.