Medlemsmøter

MEDLEMS-/STYREMØTER 2018

 

I henhold til § 23 i klubbens vedtekster

må styret motta krav om medlemsmøte

fra minst 12 medlemmer

senest én måned før oppgitt dato.

 

VÅR 2018:

 

Mandag 5. februar - styremøte

og Medlemsmøte:

Stell av katt med Gudrun Sørenssen Wulff

 

Tirsdag 17. april - styremøte

 

Onsdag 30. mai - styremøte

 

Mandag 11. juni - styremøte

 

Lørdag 25. august - Grillfest

 

*****

 

HØST 2018:

 

Tirsdag 18. september - styremøte

 

Lørdag 22. september - Genetikkurs

 

Mandag 19. november - styremøte og Generalforsamling

 

*****

 

Medlemsmøtene/styremøtene holdes normalt

i Spydeberg, Stasjonsgata 35,

og begynner kl. 19.30.

Det tas forbehold om endringer.

Vi tar gjerne imot forslag på temaer vi kan ha på medlemsmøtene.

 

På medlemsmøtene våre kan man ellers stille spørsmål om ting man lurer på. Og vi hygger oss med kaffe og noe å spise.

Ta gjerne med en liten premie til vår utlodning.

Veibeskrivelse til møtelokalet:

Kjør til Spydeberg.

Følg veien (Stasjonsgata) fra E18 rett oppover mot Spydeberg jernbanestasjon.

Der svinger veien mot høyre

Kjør ca. 30 m. og inn på en ganske stor parkeringsplass

I enden av parkeringsplassen ligger det et stort eldre hvitt hus

Der er det.

GENETIKKURSET

 

Lørdag 22. september 2018 holdt vi et heldags genetikkurs for klubbens medlemmer og andre interesserte i Spydeberg Frivilligsentral. Vi hadde en fin dag stapp full av nyttig læring og hyggelig samvær.

 

Kurset var lagt opp med utgangspunkt i det mest elementære, via oppgaver med både individuell og felles oppgaveløsning, og avsluttet med en gjennomgang av utvalgte stamtavler der våre nyervervede kunnskaper ble testet ut.

 

Tusen takk til kursdeltakerne for aktiv deltakelse med gode og fruktbare innspill!

På medlemsmøtet mandag 5. februar 2018

ga Gudrun Sørenssen Wulff

en interessant og lærerik innføring i stell av katt

med hovedvekt på pelsstell.

På medlemsmøtet 16. oktober 2017

gav NRRsstambokfører Maria Myrland

en meget nyttig gjennomgang og forklaring av det

nye registrerings-, stambok- og utstillingsprogrammet

MinKatt

Medlemmene fikk med dette en førstehånds introduksjon til bruken av programmet, og en

inngående opplæring omkring kullregistreringer.

 

På medlemsmøtet 20. september 2016

orienterte veterinær Gry Eskeland fra

Nedre Glomma Dyreklinikk om

- katteadferd, spesielt hos kull

og rundt "barneoppdragelse"

- forskjellige vaksiner og forebygging

av ulike smittsomme sykdommer.

Smaalenene Katteklubbs

generalforsamling 2017

ble avholdt

30. november 2017

Styret for perioden 2017-18:

Roald Westre, leder

Reidun Svenssen, sekretær

Else Bjerke Westre, nestleder/kasserer

Jane Anita Gulbrandsen, styremedlem

Lene Marie Kopperud, styremedlem

Kine Gundersen, styremedlem

Finn E. Gundersen, varamedlem

Styret utpeker utstillings- og medlemsansvarlig

Referat fra generalforsamlingen 2017

 

 

På medlemsmøtet 19. april 2016

holdt Jonny Rosseland fra EUKANUBA

foredrag om kattens ernæringsbehov og om Eukanubas produkter.

Han hadde også med fôrprøver.