Medlemsmøter

Tilsluttet NRR og FIFe

MEDLEMS-/STYREMØTER 2019


I henhold til § 23 i klubbens vedtekster

må styret motta krav om medlemsmøte

fra minst 12 medlemmer

senest én måned før oppgitt dato.


VÅR 2019:


Onsdag 13. februar - medlemsmøte

og styremøte:

Gjennomgang av dokumenter til NRRs GF

Se invitasjon.


Onsdag 3. april - styremøte


Mai - styremøte


Juni - styremøte


15.-16. juni - utstilling


Lørdag 20. juli kl. 16.00  - Grillfest

Se her for invitasjon


*****


HØST 2019:


Onsdag 18. september - styremøte


Tirsdag 26. november - styremøte og Generalforsamling

Se her for innkalling til generalforsamlingen.


*****


Medlemsmøtene/styremøtene holdes normalt

i Spydeberg, Stasjonsgata 35,

og begynner kl. 19/19.30.

Det tas forbehold om endringer.

Vi tar gjerne imot forslag på temaer vi kan ha på medlemsmøtene.


På medlemsmøtene våre kan man ellers stille spørsmål om ting man lurer på.  Og vi hygger oss med kaffe og noe å spise.

Ta gjerne med en liten premie til vår utlodning.

 

Veibeskrivelse til møtelokalet:

Kjør til Spydeberg.

Følg veien (Stasjonsgata) fra E18 rett oppover mot Spydeberg jernbanestasjon.

Der svinger veien mot høyre

Kjør ca. 30 m. og inn på en ganske stor parkeringsplass

I enden av parkeringsplassen ligger det et stort eldre hvitt hus

Der er det.

                   GENETIKKURSET


Lørdag 22. september 2018 holdt vi et heldags genetikkurs for klubbens medlemmer og andre interesserte i Spydeberg Frivilligsentral. Vi hadde en fin dag stapp full av nyttig læring og hyggelig samvær.


Kurset var lagt opp med utgangspunkt i det mest elementære, via oppgaver med både individuell og felles oppgaveløsning, og avsluttet med en gjennomgang av utvalgte stamtavler der våre nyervervede kunnskaper ble testet ut.


Tusen takk til kursdeltakerne for aktiv deltakelse med gode og fruktbare innspill!

På medlemsmøtet mandag 5. februar 2018

ga Gudrun Sørenssen Wulff

en interessant og lærerik innføring i  stell av katt

med hovedvekt på pelsstell.

På medlemsmøtet 16. oktober 2017

gav NRRs stambokfører Maria Myrland

en meget nyttig gjennomgang og forklaring av det

nye registrerings-, stambok- og utstillingsprogrammet

MinKatt

Medlemmene fikk med dette en førstehånds introduksjon til bruken av programmet, og en

inngående opplæring omkring kullregistreringer.


På medlemsmøtet 20. september 2016

orienterte veterinær Gry Eskeland fra

Nedre Glomma Dyreklinikk om

- katteadferd, spesielt hos kull

og rundt "barneoppdragelse"

     - forskjellige vaksiner og forebygging

  av ulike smittsomme sykdommer.På medlemsmøtet 19. april 2016

holdt Jonny Rosseland fra EUKANUBA

foredrag om kattens ernæringsbehov og om Eukanubas produkter.

Han hadde også med fôrprøver.

Smaalenene Katteklubbs

generalforsamling 2018

      ble avholdt

19. november 2018

Styret for perioden 2018-19:

Roald Westre, leder

Reidun Svenssen, stambokoppgaver

Else Bjerke Westre, nestleder/kasserer/medlemsansvarlig

Kine Gundersen, utstillingsansvarlig

Jane Anita Gulbrandsen, styremedlem

Ken Rune Nygård, styremedlem

Finn E. Gundersen, varamedlem


Protokoll fra generalforsamlingen 2018 her.

Klubbens mangeårige sekretær,

 Reidun Svenssen

ble utnevnt til æresmedlem

på årets generalforsamling.

Vi gratulerer!

Klubbens mangeårige sekretær

Reidun Svenssen

ble på årets generalforsamling 19.11.2018

tildelt

æresmedlemskap

i klubben

for sitt mangeårige, trofaste

og høyt kvalifiserte arbeid

og utrettelige engasjement

for klubben og kattesaken.


Under tildelingen av æresmedlemskapet

ble Reidun takket

for alt det positive hun har utrettet

ikke bare for klubben vår,

men for hele kattesaken siden 1970-tallet,

både som høyt premiert utstiller,

aktiv oppdretter, avlsrådsmedlem

og stambokfører i NRR i en årrekke.

Klubben er forvisset om

at Reidun fortsatt vil bidra med sine kunnskaper og kompetanse

til beste for klubben og kattesaken.